Stephen King's "Hånden"

Følg instruktionerne nøje!

1. Behold din hånd på musen

2. Klik på hånden nedenfor

3. Koncentrer dig om prikken midt på skærmen og tæl til 30
(Det er meget vigtigt at se på prikken i 30 sekunder - ellers virker forsøget ikke)

4. Se nu på din hånd

5. Don't scream!

Klik på hånden for at starte

PS. Dette er ikke en af dem der ligepludselig skifter til noget skræmmende! - Det er en slags illusion