Hvilken personlighed har du?

Uafhængig

Utraditionel

Frihedssøgende

 

For dig er uafhængighed vigtig, for du vil selv bestemme, hvilken vej du vil gå, hvordan og med hvem. Du er kreativ og kunstnerisk anlagt, og de evner kan du lide at bruge i din fritid. Din trang til frihed er så stærk, at du den sommetider driver dig til at gøre det stik modsatte af, hvad andre forventer af dig.

Din smag og livsstil er individualistisk, og du kan lide at være anderledes. Derfor ville du aldrig finde på blindt at efterligne, hvad der tilfældigvis er moderne - hverken i mode, møbler, kunst eller mad. Men det betyder ikke, at du ikke kan følge moden, så længe du kan gøre det i overensstemmelse med dine egne ideer og overbevisninger. Og det betyder, at du sommetider er avantgarde, fordi du svømmer imod strømmen.